Tanganyika uitgeroepen tot bedreigd meer van 2017

Lake Tanganyika

The environmental foundation Global Nature Fund (GNF) nomineert het meer Tanganyika in Burundi, Congo, Tanzania en Zambia tot Bedreigd Meer van 2017. Het overmatig gebruik van natuurlijke bronnen tast de biodiversiteit van het meer enorm aan. En dit heeft op den duur weer zijn weerslag op de bevolking rond het meer van al deze Afrikaanse landen. 

Een meer vol bijzonderheden

Tanganyika is een hotspot van biodiversiteit. Maar liefst 40% van de 1500 planten en dieren rond het meer zijn inheems en komen dus nergens anders ter wereld voor. Het meer is met haar 1470 meter het twee na diepste meer van de wereld en bevat ongeveer eenzesde van het bevroren zoetwater van onze planeet. Met haar 673 kilometers is het tevens het langste meer van de wereld.

De bedreigingen van het meer

Uitbuiting van natuurlijke bronnen vormt een grote bedreiging voor het meer. Het bassin krijgt veel voor haar kiezen door de groeiende populatie rond het meer. De stijgende bevolkingsaantallen vragen om meer voedsel en huisvesting. De natuurlijke habitat rond het meer wordt hierdoor aangetast, want er is meer landbouwgrond en grond voor huisvesting nodig. De intensieve landbouw leidt tot aantasting van de bodem en erosie, met als gevolg sedimentatie.

‘Maar niet alleen sedimentatie bedreigd het meer. Ook verontreiniging door de industrie en huishoudelijk afval uit de steden doen de noodklok luiden. Daarnaast draagt het nachtvissen op het meer bij aan verontreiniging door het gebruik van olie voor lampen en generatoren’, laat Emmanuel Nshimirimana, uitvoerend directeur van non-profit organisatie Biraturaba, weten.

Tien miljoen mensen die rond Tanganyika wonen zijn afhankelijk van de visserij. En dit aantal groeit alleen maar, omdat veel mensen kansen zien voor betere leefomstandigheden door te vissen. Tussen 1995 en 2011 is de totale visstand gedaald met 25% in Burundi, terwijl het aantal vissers verviervoudigd is. Daardoor is de visopbrengst per visser gedaald met 81%.

Oplossingen

En toch zijn er oplossingen. Verontreiniging en sedimentatie moeten verminderd worden. Aandacht voor de bewustwording van de problemen van de lokale inwoners is hierbij van belang. Het ontwikkelen van duurzamere alternatieven voor levensonderhoud zijn essentieel.

Projecten van onder meer Biraturaba en GNF voor het verzorgen van schoon drinkwater – waar een flink tekort van is – dragen bij aan betere leefomstandigheden en voorkomen van verdere problemen op lange termijn.

Meer informatie over deze nominatie van 2017 vind je op www.globalnature.org/ThreatenedLake2017.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.