Nieuws

Nederlandse noodhulporganisaties starten hulpactie Mosul

Een alliantie van Nederlandse noodhulporganisaties is een grootscheepse hulpactie begonnen voor 170.000 Iraakse burgers. Zij zijn slachtoffer zijn van aanhoudend geweld in en rondom Mosul. Ontheemde gezinnen en mensen die terugkeren naar gebieden die op IS zijn heroverd, krijgen onder…