Er is weinig bewijs dat jongeren met een migratieachtergrond over minder werknemerscompetenties beschikken dan autochtone jongeren. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Zet daarom niet in op het vergroten van die competenties, maar verricht andere inspanningen om de jeugdwerkloosheid van deze groep te verminderen, adviseren de onderzoekers. Dat is bijvoorbeeld het versterken van de weerbaarheid van deze ...