Seminar in week van Internationale Dag van Culturele Diversiteit

Diversiteit

Vandaag, in de week van de Internationale Dag van Culturele Diversiteit (21 mei, red.) volgen professionals in het hoger onderwijs een seminar die bijdraagt aan meer studiesucces voor alle studenten. Het seminar Kansen voor een Inclusief Hoger Onderwijs draagt bij aan succes voor alle studenten, van welke komaf dan ook. ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering van het Ministerie van OCW organiseren deze inclusieve bijeenkomst.

2015 Was in meerdere opzichten een jaar waarbij de sociale cohesie in de samenleving onder druk is gezet. Het voorkomen van een tweedeling in de maatschappij als gevolg van ongelijke kansen en uitsluiting is niet wenselijk volgens de partijen en staat hoog op hun agenda. Hoewel het vraagstuk niet nieuw is, is vooral de behoefte groot aan het zichtbaar maken van ‘evidence based practices’.

The Elephant in the room

Het seminar staat dan ook in het teken van best practices uit binnen- en buitenland met inbreng van studenten, docenten, bestuurders en beleidsmakers. The Elephant in the room wordt bewust besproken: de worsteling met verschillende culturele afkomsten binnen het brede kader van diversiteit. Hierbij speelt representatie een belangrijke rol. In hoeverre voelen alle studenten zich gerepresenteerd binnen het onderwijsbeleid en het curriculum en waarom is dit belangrijk voor het studiesucces? Hoe kunnen docenten en hoogleraren hierop inspelen?

Tijdens het programma treedt Minister Bussemaker in gesprek met studenten die vernieuwing en verandering binnen hun instelling op touw zetten en mede vorm gegeven. Zij delen wat hun behoeften en visie is met betrekking tot een inclusief hoger onderwijs.

Het volledige programma van het seminar is te vinden op echo-net.nl.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.