Samenwerking tussen JCI Nederland en Cordaid heeft significante impact op malariabestrijding

Samenwerking tussen JCI Nederland en Cordaid

De samenwerking tussen JCI Nederland en Cordaid is recent is in een samenwerkingsovereenkomst vernieuwd. Het partnership is 31 maart door beide partijen ondertekend en bekrachtigd. De samenwerking was de afgelopen jaren erg vruchtbaar. Op basis daarvan hebben beide partijen besloten het partnership tot en met 2015 voort te zetten.

Inzet Cordaid en JCI Nederland leidt tot significante impact op malariabestrijding
Sinds 2008 werken JCI Nederland & Cordaid samen. Dit doet men met name voor het programma ‘Nothing but Nets’ waarin JCI op wereldwijd niveau samen met de UN Foundation invulling geeft aan de aanschaf van malarianetten. De afgelopen jaren is er door JCI Nederland meer dan 350.000 euro opgehaald, waardoor er duizenden levens zijn gered in de Afrikaanse landen Sierra Leone, Kameroen en Zuid Sudan. Cordaid en JCI Nederland zetten het Nothing but Nets programma in 2014 en 2015 gezamenlijk voort.

[pullquote]”Met Nothing but Nets werken we concreet aan het terugdringen van malaria, een van de belangrijkste Millenium Development Goals van de Verenigde Naties”[/pullquote]Voorzitter JCI Nederland, Rob van der Steen: ‘Met Nothing but Nets werken we concreet aan een van de belangrijkste Millenium Development Goals van de Verenigde Naties; het terugdringen van malaria. Daarmee realiseren we als JCI een directe positieve impact op op gezondheid van kinderen en hun ouders in landen ver van ons weg, maar in wezen ook juist heel dichtbij omdat onze leden ook ouders met jonge kinderen zijn. We werken mee aan Nothing but Nets omdat we ons verbonden voelen met deze jonge ouders en de kansen die hun kinderen via Nothing but Nets op een gezond leven krijgen.’

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.