Ruim 3.300 alleenstaande kinderen staken de Middellandse Zee over

Bootvlucht kinderen
Success*, 4, a child from Nigeria, in a reception centre in Sicily, one of 32 reception facilities run by authorities around the country, accommodating children arriving to the coasts of Italy, fleeing conflict and poverty. At the time of our visit, there are approx. 40 children and 19 families at the facility (this is an exception as usually facilities for unaccompanied children do not host families), of different nationalities. Most are Somali and Nigerian. Six to eight migrants live in each room. The facility is guarded by police 24/7. When new migrants arrive they are provided with a hygiene kit. Medical checks are to be provided but so far, no psychosocial services have been provided. By law, the children are not supposed to stay in a facility like this for no more than 90 days, when they are to start a proper integration into Italian society, in a community that offers permanent housing and learning possibilities. Due to the sheer number of arrivals and an overburdened system, that is not always the case.

Save the Children pleit voor geschikte, veilige en voldoende opvangplekken voor bootvlucht kinderen.

Sinds begin dit jaar zijn ten minste 3.358 kinderen zonder ouders of toezicht via een gevaarlijke reis de Middellandse Zee overgestoken en hebben voet aan wal gezet in Italië. Save the Children roept EU-regeringsleiders op hun verantwoordelijkheid te nemen in de zorg voor en bescherming van deze groep kwetsbare kinderen, in het bijzonder slachtoffers van mensenhandel en geweld.

Mensenhandelaren vormen namelijk het grootste risico voor deze alleenstaande kinderen, die gedwongen worden tot arbeid, drugshandel, huishoudelijk werk en prostitutie. Save the Children sprak met zeven alleenstaande Nigeriaanse meisjes die afgelopen maandag aankwamen in Italië. De meisjes gaven aan dat ze geen geld hadden betaald voor hun reis en dat ze niet wisten dat ze in Italië waren, waardoor het lijkt dat de meisjes zijn verhandeld. Het is van cruciaal belang dat deze groep kwetsbare, alleenstaande kinderen direct na aankomst worden opgevangen en geplaatst in veilige opvangplekken. Maar de opvangcentra in Italië zijn overvol, waardoor het vinden van geschikte plekken steeds moeilijker wordt.

De meisjes gaven aan dat ze geen geld hadden betaald voor hun reis en dat ze niet wisten dat ze in Italië waren, waardoor het lijkt dat de meisjes zijn verhandeld.

“Europese regeringen tonen leiderschap door het ondersteunen van de Italiaanse regering in reddingsoperaties op de Middellandse Zee. We vragen ze na te denken over wat er gebeurt wanneer deze kwetsbare kinderen uit de bootjes stappen,” zegt Pim Kraan, directeur van Save the Children in Nederland. “Voor veel van deze kinderen stopt het gevaar niet bij aankomst, want ze zijn in handen van mensenhandelaren. Hun aankomst in Italië is de enige mogelijkheid om hen in veiligheid te brengen, want daarna verdwijnen ze in het illegale circuit en moeten vaak onder erbarmelijke omstandigheden aan het werk.” Italië moet meer hulp krijgen van andere Europese landen in de opvang van alleenstaande kinderen, zodat zij in een passende omgeving veilig opgevangen kunnen worden conform het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind.

Opvang aan bootvlucht kinderen

Save the Children biedt bescherming aan alleenstaande kinderen in de aankomst- en opvangcentra op Lampedusa en Sicilië en begeleidt deze kinderen na plaatsing in de Italiaanse gemeenschappen. De kinderrechtenorganisatie geeft daarnaast juridisch advies en ziet toe op de juiste toepassing van de kinderrechten in de opvang van minderjarigen. De meeste bootmigranten reizen door naar Rome en Milaan, waar Save the Children dagcentra en schuilplaatsen voor de nacht runt.

Meer informatie

Voor meer informatie over alleenstaande kinderen die de Middellandse Zee oversteken, surf naar www.savethechildren.nl.

Afbeelding: Een meisje uit Nigeria in een opvangcentrum in Sicilië, één van de 32 opvangfaciliteiten voor vluchtkinderen die door de autoriteiten van Italië gerund worden. Op het moment van het bezoek van Save the Children aan het opvangcentrum, bevinden er zich ongeveer 40 kinderen en 19 gezinnen van verschillende nationaliteiten in het centrum (dit is uitzonderlijk, want meestal worden er geen gezinnen opgevangen in de opvangcentra voor kinderen). De meesten zijn van Somalische en Nigeriaanse komaf. In elke kamer wonen zes tot acht migranten. Het centrum wordt 24/7 bewaakt door de politie. Wanneer er nieuwe migranten aankomen, worden ze voorzien van een hygiënekit en medische controles worden verstrekt. Tot dusverre zijn er nog geen psychosociale diensten verleend.

Volgens de wet mogen kinderen niet langer dan 90 dagen in een voorziening als deze verblijven om een ​​goede integratie in de Italiaanse samenleving te bevorderen; in een gemeenschap die permanente huisvesting en leermogelijkheden biedt. Vanwege het grote aantal aankomsten van vluchtkinderen en het overbelaste systeem is dit lang niet altijd het geval. – Foto: Save the Children. 

 

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.