Rapport psychosociale hulp aan vluchtelingen

Hulp bieden

In opdracht van ZonMw heeft Arq Psychotrauma Expert Groep de initiatieven in Nederland voor psychosociale hulp aan vluchtelingen en asielzoekers op een rij gezet. Uit dit rapport, genaamd Veerkracht en vertrouwen, blijkt dat er veel aanbod is. Zowel de noodopvang als asielzoekerscentra en gemeenten bieden deze hulp door professionals of vrijwilligers. Het aanbod is echter versnipperd en varieert per locatie.

Ook preventieve zorg door gemeenten

Volgens het rapport zijn er drie belangrijke pijlers waar verbeteringen door te voeren zijn. Zo richt het aanbod van preventieve psychosociale programma’s zich vooral op de asielzoekerscentra. Ook gemeenten moeten, in samenwerking met de GGD en andere ketenpartners, hun aandeel in de preventieve zorg verder ontwikkelen.

Eenduidige richtlijnen

Daarnaast is er geen eenduidigheid en zijn er geen richtlijnen om de psychosociale problemen van vluchtelingen in kaart te brengen. Er is behoefte aan een eenvoudig ‘instrument’ voor professionals en vrijwilligers waarmee hulpverleners psychosociale problemen van vluchtelingen en asielzoekers signaleren. Bovendien hebben hulpverleners behoefte aan een bewegwijzering naar relevante en toegankelijke zorg voor vluchtelingen en asielzoekers.

Continuïteit van hulp aan vluchtelingen

Ten derde is er geen eenduidige manier van informatieoverdracht en continuïteit van zorg vanaf het moment dat vluchtelingen en asielzoekers bij de noodopvang terechtkomen. Een risico vanwege de regelmatige verhuizingen van vluchtelingen, volgens hulpverleners. Met name voor kinderen. Een datasysteem waar de vluchteling zelf de regie heeft, verbetert volgens het rapport de continuïteit van zorg.

ZonMw biedt het rapport aan de ministeries van VWS, VenJ en SZW, met als doel om te bepalen op welke manier de aanbevelingen uit dit rapport gerealiseerd gaan worden.

Het hele rapport lezen? Download het dan op de website van Arq.

Afbeelding: Pixabay.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.