Problematiek EU-migranten blinde vlek voor gemeenten

EU-migranten

Meerderheid ervaart knelpunten, maar heeft geen gericht beleid

Maar liefst 70 procent van Nederlandse gemeenten waar migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa wonen, ervaart knelpunten ten aanzien van deze doelgroep. Toch heeft 61 procent geen gericht beleid voor EU-migranten. De gemeenten die wél beleid voeren, richten dat met name op huisvesting en registratie en laten daarmee problemen rond bijvoorbeeld inburgering ongemoeid.

Deze conclusies komen voort uit de landelijke enquête Gemeenten & EU-migranten van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

De knelpunten bevinden zich volgens de gemeenten vooral binnen het domein van huisvesting, registratie, taal en overlast. Slechts 20 procent van de lokale bestuurders heeft beleid rond inburgering, kinderen van migranten en arbeidsmarkt.

Angst voor fouten

Gemeenten geven aan lastig te kunnen inschatten of inburgering aan de orde is, omdat het niet altijd even duidelijk is of migranten zich tijdelijk of permanent in Nederland willen vestigen. Tegelijkertijd is inburgering van EU-migranten niet verplicht, wat de zaak compliceert. ‘Gemeenten worstelen met de komst van migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa’, zegt onderzoeker Marjan de Gruijter, ‘enerzijds hebben ze de angst om dezelfde fouten te maken als decennia geleden bij de eerste generatie arbeidsmigranten uit voornamelijk Turkije en Marokko: te weinig van de migranten eisen, maar ook te weinig aanbieden. Men neemt nu nog te weinig actie. Dit komt omdat gemeenten niet goed weten hoe ze deze migranten kunnen bereiken en ondersteunen.’

Kennis gering

De meeste gemeenten blijken ook weinig kennis te hebben over deze nieuwe groep migranten. Zo heeft 70 procent bijvoorbeeld geen zicht op de arbeidssituatie van de migranten en geeft 54 procent aan weinig kennis te hebben over huisvesting. Deels ligt dat aan de gemeenten zelf. 76 Procent zegt niet actief kennis te vergaren over de situatie van de migranten. De Gruijter zou het een goede ontwikkeling vinden als gemeenten meer in contact komen met de doelgroep. ‘Dan kan je elkaar leren kennen en grip krijgen op de knelpunten. Nu is er alleen contact bij de registratie, daarna is een migrant voor de gemeente meestal weer buiten beeld.’

Bijdragen beleid

Kennisplatform Integratie & Samenleving gaat zich de komende jaren inzetten om meer bruikbare kennis te vergaren over migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa. Het platform wil bijdragen aan een gerichter en beter overheidsbeleid dat ingespeeld is op de behoeften van de migranten.

In totaal hebben 161 gemeenten deelgenomen aan dit onderzoek. De respons is representatief verdeeld over de gemeenten qua grootte.

Meer informatie?

Surf dan naar de factsheet van dit onderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.