Plasterk lanceert nieuwe anti-discriminatiecampagne

anti-discriminatiecampagne

Heb jij hem al voorbij zien komen? De anti-discriminatiecampagne van de Rijksoverheid?

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een nieuwe anti-discriminatiecampagne van de Rijksoverheid gelanceerd. Dat deed hij samen met de waarnemend voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, Emile Hofhuis.

Het thema van de campagne is ‘Zet een streep door discriminatie’. Een eerste serie tv-spots wijst op artikel 1 van de Grondwet. Daarin staat dat in Nederland discriminatie op welke grond dan ook niet is toegestaan. In een tweede serie spots en in ander campagnemateriaal zetten bekende Nederlanders een streep door het woord discriminatie.

Een eigen statement maken

Bekende Nederlanders sporen de rest van Nederland aan om ook zo’n statement te maken. Online kan iedereen zijn eigen poster, banner of afbeelding voor social media maken. Ook bedrijven, organisaties en gemeenten kunnen de campagne ondersteunen en materiaal maken met de naam of logo van hun organisatie.

Discriminatie.nl

De vernieuwde website discriminatie.nl wijst mensen die gediscrimineerd worden de snelste weg om melding doen. Daarnaast biedt de site informatie en antwoord op vragen.

Verschillende vormen van discriminatie

De campagne richt zich op verschillende vormen van discriminatie, zoals leeftijd, herkomst, geslacht, handicap/chronische ziekte, seksuele gerichtheid en godsdienst, en op verschillende plekken waar discriminatie plaatsvindt, zoals de werkvloer, de openbare ruimte en school. Naast de brede campagne voor heel Nederland komen er deelcampagnes voor specifieke vormen van discriminatie.

De campagne is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens, samenwerkingspartner van deze campagne, is een onafhankelijke toezichthoudende organisatie op gebied van gelijke behandeling en discriminatie. Het College onderzoekt individuele klachten over discriminatie, houdt zittingen en doet uitspraak.

Meer weten of meedoen?

Al het campagnemateriaal is beschikbaar op toolkit.discriminatie.nl waar zelf deel te nemen aan de campagne is. Meer weten over discriminatie of een melding van discriminatie doen? Ga dan naar de site discriminatie.nl.

Voor de campagne-film, zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes/inhoud/lopende-campagnes/campagne-anti-discriminatie.

Afbeelding: Friends Come in All Flavors… van Heartlover1717 op Flickr, gepubliceerd onder Creative Commons licentie Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.