Het Princessehof in Leeuwarden presenteert in het najaar van 2022 een grote tentoonstelling die laat zien hoe we in Nederland feest vieren met eten. Daarom is het museum op zoek naar feesttafels (met servies) en persoonlijke verhalen van feestvierders in heel Nederland. Alle feesten zijn welkom. Van Kerst tot Keti Koti en van een verjaardag tot Suikerfeest. Maar vooral ook van Divali.

Het Princessehof zoekt naar alles waarmee mensen hun feesttafel dekken. Of dat nou de eettafel, de salon- of tuintafel is: elke inzending is welkom. De gekozen serviezen maken tot de nazomer van 2023 deel uit van de tentoonstelling met tientallen feestelijk gedekte tafels en bijbehorende persoonlijke verhalen die de enorme diversiteit aan feestelijke tradities en gewoonten tonen.

Meedoen

Het museum is vooral nog op zoek naar foto’s van Divali, maar elk feest is van harte welkom. Het museum roept op om een foto van de gedekte feesttafel in te sturen, samen met het persoonlijke verhaal dat past bij dit feest (wat wordt er gevierd, waarom, met wie en wat staat er allemaal op tafel?) en naam en adres. Inzendingen kunnen worden ingezonden via princessehof.nl/feesttafels of verstuurd naar feest@princessehof.nl. Uit alle reacties selecteert het Princessehof een aantal gedekte feesttafels die samen in het museum een zo breed mogelijk beeld tonen van hoe Nederland vandaag de dag feest viert. Doe jij mee?

Meer weten over Divali? Hierbij een artikel op onze site.

Foto: Maarten van der Wal.