Oog voor diversiteit bij persoonsgerichte zorg

Gezondheidszorg en diversiteit

In grote steden heeft meer dat de helft van de inwoners een niet-Nederlandse achtergrond. Dit percentage groeit. Om mensen goed van dienst te zijn, is het voor zorgmedewerkers van belang om goed om te gaan met culturele verschillen. Dus oog te hebben voor diversiteit bij persoonsgerichte zorg. Het kennisplein Zorg voor Beter lanceerde daarom onlangs het nieuwe thema Diversiteit.

Persoonsgerichte zorg

Alle mensen verschillen van elkaar. Er zijn culturele verschillen, sociale verschillen, verschillen in opleidingsniveau en in seksuele identiteit. In de huidige persoonsgerichte zorg staat de cliënt met zijn voorkeuren, vragen en gewoonten centraal. Dat betekent ook goed omgaan met verschillen tussen mensen.

Bewustwording

Chandra Verstappen, programmamanager bij Pharos en expert van het thema Diversiteit: ‘Het is belangrijk dat binnen de zorg ook hier meer aandacht voor komt. Bij persoonsgerichte zorg hoort oog voor diversiteit, openheid en nieuwsgierigheid. Het begint allemaal bij bewustwording. Het is goed om er oog voor te hebben dat mensen hun ziekte of gebreken ervaren binnen het kader van hun eigen achtergrond en herkomst. Dat doe je als zorgverlener zelf ook. Daarom is het verstandig om je te realiseren dat je als zorgverlener ook uit een bepaalde cultuur komt. En dat die cultuur jouw denken en handelen beïnvloedt. Hoewel het natuurlijk ook weer niet allesbepalend is.’

Platform

Net als het hele kennisplein Zorg voor Beter is ook het thema diversiteit vooral gericht op de praktijk: praktische adviezen, tips, voorbeelden en filmpjes. Op website is een schat aan informatie te vinden over bijvoorbeeld trainingen, gratis e-learnings en lesmateriaal. Ook is er te lezen over hoe een zorgorganisatie aan de slag kan gaan met diversiteit.

Diversiteit

Diversiteit is een heel breed begrip. Met name culturele verschillen, homoseksualiteit, laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden vallen hieronder. Maar de basis van een zorghouding die meer open staat voor anderen, is natuurlijk breder te gebruiken.

Bewustwordingstips diversiteit bij persoonsgerichte zorg

Beter omgaan met verschillen begint bij bewustwording. Hierbij wat tips:

  • Hoe is het om als je hier niet geboren bent, in een verzorgingshuis te belanden?
  • Heb jij cliënten waarvan je weet dat ze homoseksueel zijn?
  • Hoe voel je je als Surinaamse of Antilliaans zorgmedewerker in een wit verzorgingshuis?

Nieuwsgierig geworden naar dit platform voor zorgverleners en diversiteit? Bezoek dan www.zorgvoorbeter.nl/diversiteit.

Afbeelding: Pixabay.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.