Moreel beraad – Neem ik een vluchteling in huis?

Vluchteling in huis

Op woensdag 2 december is er in De Nieuwe Liefde een gesprek over het wel of niet in huis nemen van vluchtelingen. Het programma is gebaseerd op een unieke en vernieuwende gespreksvorm uit de praktische filosofie: ‘moreel beraad’. Onder leiding van filosoof Dick Kleinlugtenbelt treden de vragensteller, een panel en het publiek met elkaar in een openhartig en gestructureerd gesprek om samen te ontdekken welke onderliggende waarden doorslaggevend zijn.

Binnen het dilemma ‘wel of niet een vluchteling in huis nemen’, worden deze avond morele vragen onderzocht: welke verantwoordelijkheid moeten wij nemen, en welke verantwoordelijkheid kunnen wij dragen? Wanneer doe je dit? Wat zijn de grenzen? Dit doet De Nieuwe Liefde met Gerard Sizoo; zijn gezin nam deze zomer een uitgeprocedeerde vluchteling in huis. En deden dit al eerder.

Panel

In het panel zitten professor Dr. Paul van Tongeren, hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Radboud Universiteit. En Gabi Wierenga, zij is oprichtster en drijvende kracht achter Stichting Vesta. Zij neemt al dertig jaar vluchtelingen in huis. Verder Elsoe Fessehazion. Haar ouders ontvluchtten 30 jaar geleden de oorlog in Eritrea. Haar vader werd in huis genomen door een Nederlands gezin met jonge kinderen. Deze avond vertelt ze wat dit heeft betekend voor haar familie en hoe dit heeft doorgeklonken in haar opvoeding en leven. En Jan Willem Vink, woordvoerder van het burgerinitiatief ‘Ik ben een gastgezin voor een vluchteling’. In september meldden zich meer dan 24.000 burgers aan bij dit platform. Meer dan 7000 mensen lieten weten hun huis open te stellen voor een vluchteling.

Meer informatie

Presentatie door Tyche van Bommel.

Moreel Beraad
Aanvang: 20.00 uur, Grote Zaal
Toegang: € 10
Meer informatie en kaarten op denieuweliefde.com.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.