Meer vrijwilligerswerk voor vluchtelingen

Vrijwilligerswerk

De komende jaren krijgen meer vluchtelingen de mogelijkheid vrijwilligerswerk te doen in Nederland. Om vluchtelingen en maatschappelijke organisaties aan elkaar te koppelen, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 miljoen euro beschikbaar. Met deze financiële steun voert expertisecentrum Pharos twee succesvolle proeven op grotere schaal in om meer vrijwilligerswerk voor vluchtelingen te realiseren.

Minister Asscher (SZW): ‘Ik ben groot voorstander van vrijwilligerswerk voor vluchtelingen na aankomst in Nederland.  Zo maakt hij of zij kennis met onze taal, samenleving en manier van werken. Via vrijwilligerswerk kunnen asielzoekers ook een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse maatschappij. Daarnaast wordt de kans op een betaalde baan via vrijwilligerswerk groter. Met financiële steun van de overheid kan Pharos er met onder meer het COA en gemeenten voor zorgen dat asielzoekers en organisaties met behoefte aan vrijwilligers elkaar weten te vinden.’

Aan de Slag!

Het doel van Pharos met het project Aan de Slag! is om vluchtelingen die nog in de opvang verblijven, met en zonder verblijfsstatus, te betrekken bij vrijwilligerswerk in verschillende gemeenten. Bij wijze van proef gebeurde dit al in Nijmegen en Utrecht. Het komende jaar volgen opvanglocaties in 10 gemeenten. Streven is dat na 2,5 jaar vluchtelingen op 25 opvanglocaties actief betrokken zijn bij vrijwilligerswerk in de betreffende gemeente.

In die 2,5 jaar worden 14 duizend vrijwilligersklussen uitgevoerd door vluchtelingen. Het vrijwilligerswerk bestaat uit activiteiten die een organisatie normaal gesproken onbetaald laat uitvoeren. Het werk mag dus niet in de plaats van een betaalde baan komen.

Financiering

De uitvoering van het plan Aan de Slag! van Pharos kost bijna 1,3 miljoen euro. Het ministerie van SZW draagt bijna een miljoen bij. De rest komt van Pharos en bijdragen van het Kansfonds en het Oranjefonds. Grootste aandeel in de kosten zijn de inzet van organisaties met een koppelfunctie tussen vraag en aanbod, zoals vrijwilligerscentrales en welzijnsorganisaties. Zij zullen onder andere door Pharos ondersteund worden bij de vormgeving en uitvoering. Andere betrokken partijen zijn het COA, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Vluchtelingenwerk Nederland en de Nederlandse Organisatie vrijwilligerswerk.

Afbeelding: vele handen maken licht werk.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.