Meer kans op werk voor vluchtelingen

Keyboard

Driekwart van de vluchtelingen kan na een screening worden geplaatst in een gemeente of regio waar hij of zij de grootste kans op een baan of geschikte opleiding heeft. Dat blijkt uit een proef in Doetinchem.

Daar werd in drie maanden tijd van 400 vluchtelingen, nadat zij een verblijfsstatus kregen, het werk- en studieverleden in kaart gebracht. Voor vijfenzeventig procent van deze vluchtelingen is het daadwerkelijk gelukt om hem of haar in zo’n kansrijke regio of gemeente te huisvesten.

Gehoord voelen

De screening leidt er ook toe dat vluchtelingen zich gehoord voelen. Ze tonen tegelijkertijd meer begrip voor een overplaatsing naar een andere stad of regio. In de komende weken wordt in de opvanglocaties in Budel en Arnhem gestart met deze screening. Begin volgend jaar worden vluchtelingen op alle opvanglocaties in het land die een verblijfsstatus krijgen op deze manier gescreend.

Brief van minister

Minister Asscher schrijft in zijn brief over dit onderwerp dat de tijd dat een vluchteling in een asielzoekerscentrum zit, beter benut kan worden voor integratie en participatie. Zo kunnen vluchtelingen met een status op vrijwillige basis deelnemen aan de voorinburgering. Begin dit jaar is het aanbod binnen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) uitgebreid. De voorinburgering bestaat nu uit 121 uur taalles, vier dagen training Kennis Nederlandse Maatschappij en tien uur persoonlijke begeleiding. Ook kan deze groep vluchtelingen alvast zijn of haar diploma laten waarderen.

Participatieverklaring

Vanaf volgend jaar wordt de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat alle nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring moeten doorlopen. De minister schrijft in zijn brief dat gemeenten volop bezig zijn met de voorbereiding van het participatieverklaringstraject, of zijn zelfs al gestart.

Vanaf december is er een voorlichtingsfilm beschikbaar van het COA waarin aandacht is voor grondrechten en andere onderdelen van de participatieverklaring. Deze film krijgen alle vluchtelingen binnen 30 dagen na aankomst in Nederland te zien.

Vrijwilligerswerk

Ook worden vluchtelingen gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen. In september is het project aan de slag gestart, waar 14.000 vrijwilligersklussen aan vluchtelingen worden gekoppeld. Daarnaast heeft de minister de regels en procedure voor het aanvragen van een vrijwilligersverklaring soepeler en simpeler gemaakt.

Onderzoek integratie en participatie

Verder loopt er een onderzoek om de integratie en participatie van vluchtelingen die in 2014, 2015 en 2016 naar Nederland kwamen, te volgen. Wonen,werken, inkomen, inburgering en criminaliteit worden in het onderzoek onder de loep genomen. Maar ook de binding met Nederland en het land van herkomst. Met ingang van 2017 zal hierover jaarlijks een rapport verschijnen.

Afbeelding: Pixabay.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.