MCNV en a.s.r. winnen Partnership Award 2016

Vrouw met kinderen in Vietnam

De Best New Partnership Award 2016 is in Den Haag uitgereikt aan het team van MCNV en a.s.r., voor het beste maatschappelijke project in een ontwikkelingsland. MCNV en a.s.r. ontwikkelden samen een plan voor inkomstenverzekering, waarmee kleine ondernemers in Vietnam zich tegen geringe kosten verzekeren voor een dagelijks basisinkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Het blijft niet bij plannen maken alleen; in september start een pilot voor 1000 vrouwen die deelnemen aan verschillende MCNV microkredietgroepen in Ben Tre, Quang Tri en Phu Yen. Het fonds groeit de komende 3 jaar uiteindelijk door naar 7000 deelnemers in heel Vietnam.

Maarten Mast, Iris Lucassen, Melissa Nguyen en Sybren Sierksma, allen deelnemers aan een talentontwikkelingsprogramma van a.s.r., ontwikkelden samen met MCNV een businesscase voor een inkomstenverzekering (community income protection insurance) in Vietnam, waar Melissa geboren is. De vier jonge professionals zochten de samenwerking met een organisatie die ter plekke bekend was en kwamen uit bij MCNV.

Microkredieten en inkomstenverzekering voor vrouwen in Vietnam

MCNV verstrekt microkredieten in de Vietnamese provincies Ben Tre, Quang Tri en Phu Yen. Vrouwen die een lening krijgen, kopen hiermee een koe of een geit of beginnen een winkeltje om zelf in hun inkomsten te voorzien. Het is voor veel families de eerste stap om te ontsnappen aan armoede. De vrouwen met een lening nemen deel aan een kredietgroep van tien vrouwen. Elke groep komt regelmatig met een begeleider bijeen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen.

Het a.s.r.-team wil voor deze groepen een inkomstenverzekering in het leven roepen. De deelnemers zetten dan elke maand geld opzij. Wie ziek is, krijgt van de anderen uit haar groep maandelijks schenkingen om van rond te komen- een inkomstenverzekering.

Zeker zijn van duurzamer basisinkomen

Guus Paardekooper, directeur MCNV, zag meteen potentie in het idee:  ‘Het plan van a.s.r. past prima binnen het MCNV-beleid: met relatief kleine investeringen bereik je een grote verbetering in het leven van kansarme mensen. Deze inkomstenverzekering versterkt de continuïteit van onze microkredietgroepen en onze deelnemers zijn zeker van een duurzamer basisinkomen, ook als ze een keer ziek zijn.’ Melissa Nguyen van a.s.r. vult aan: ‘Het is een mooie combinatie van helpen en teruggaan naar de basis van het verzekeren, door samen een risico te dragen dat iemand niet in zijn eentje kan. We kunnen hiermee het verschil maken.’

Over MCNV

MCNV is een internationale netwerkorganisatie. Vanuit kantoren in Vietnam, Laos en Nederland werkt MCNV aan gezondheidszorg, voeding, duurzame productie en regulier onderwijs voor kinderen met een beperking. Alle activiteiten van MCNV zijn gericht op duurzame verbetering van de positie van kansarme groepen in de samenleving. Voor meer informatie, surf naar www.mcnv.nl.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.