Magazine over mensenhandel

Magazine over mensenhandel

Mensenhandel een gezicht geven. Dat is waarom vijf organisaties die zich inzetten in de strijd tegen mensenhandel een magazine over mensenhandel hebben gelanceerd. Het magazine komt met feiten, cijfers, interviews en persoonlijke verhalen. Hiermee willen de vijf organisaties een groter bewustzijn creëren rondom het onderwerp moderne slavernij.

45,8 miljoen slaven

In ons land worden dagelijks duizenden kinderen, jongeren en volwassenen uitgebuit door hun mensenhandelaar. Wereldwijd zijn er zelfs circa 45,8 miljoen slaven. Ze werken gedwongen in de seksindustrie of tegen veel te lage lonen en in slechte omstandigheden in de horeca, bouw of land- en tuinbouw.

‘Met dit magazine willen wij de slachtoffers van mensenhandel zichtbaar maken. Het zijn namelijk hun verhalen van hoop die ons motiveren om ons dagelijks in te zetten voor de vrijheid waar elk mens recht op heeft,’ aldus de organisaties in het voorwoord van het magazine.

Seks onder dwang

In het magazine staan diverse portretten van slachtoffers van mensenhandel. Zo komen jongens aan het woord die werkzaam waren in de prostitutie. Rens vertelt het volgende: ‘Een echt thuis had ik niet. Iemand bood mij onderdak. Op een gegeven moment moest ik wel iets voor hem terugdoen. Dat was mijn eerste keer seks onder dwang. Later nodigde hij ook vrienden uit en dan leende hij mij gewoon uit. Ook al stribbelde ik tegen en verzette ik mij, vaak werd er alleen gelachen en hadden ze seks met mij.’

Verhalen van hoop

Naast aangrijpende verhalen van slachtoffers, staan er ook verhalen van hoop in het magazine. Zo wordt het bewustzijn van mensenhandel in zowel binnen- als buitenland steeds groter en blijkt de aanpak van overheden essentieel in deze strijd.

Platform Stop Moderne Slavernij

Het magazine is een product van Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, CoMensha, Home of Change, International Justice Mission en Stop the Traffic. Deze organisaties zijn aangesloten bij het landelijk platform Stop Moderne Slavernij dat de bewustwording rondom mensenhandel in Nederland wil vergroten.

Wil je het magazine lezen? Het magazine is voor € 7.50 te bestellen en gratis online te lezen.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.