Koenders: ‘Steviger verzet nodig tegen Boko Haram’

Boko Haram

Nederland is geschokt door het excessieve geweld van Boko Haram, gericht tegen zowel de christelijke als islamitische bevolking in noordoost Nigeria, en veroordeelt deze gruwelijke schendingen van de mensenrechten en de menselijke waardigheid. Dat schreef minister Koenders (Buitenlandse Zaken) 20 februari in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Het bestrijden van Boko Haram is primair een verantwoordelijkheid van Nigeria, zo benadrukken ook de Nigeriaanse autoriteiten,’ aldus minister Koenders. ‘Tegelijkertijd is duidelijk dat er op grote schaal ernstig geweld plaatsvindt tegen de bevolking, dat de Nigeriaanse aanpak tot nu toe weinig effectief is geweest en dat de opstand van Boko Haram nu ook de vrede en veiligheid in de regio bedreigt, in het bijzonder in Tsjaad, Kameroen en Niger,’ laat minister Koenders weten. ‘Internationale agendering is daarom nodig. Nederland juicht het dan ook zeer toe dat landen in de regio, daarin gesteund door de Afrikaanse Unie, het initiatief hebben genomen tot de ontplooiing van een Multinational Joint Task Force (MJTF) om de bedreiging gezamenlijk tegen te gaan.’

‘Nederland zal via verschillende kanalen, in het bijzonder de EU, de dialoog aangaan met Nigeria, aandacht blijven vragen voor de situatie en daar waar mogelijk concrete steun bieden. Nederland stelt zich actief op binnen de EU en bepleit in dat kader ondersteuning van regionale initiatieven en organisaties, zoals de MJTF troepenmacht en de Afrikaanse Unie (AU), zodat zij beter in staat zijn om de dreiging het hoofd te bieden.’

Ook tijdens de AU-top in Addis Abeba 30 en 31 februari overlegde minister Koenders met diverse Afrikaanse gesprekspartners over Boko Haram.

Koenders: ‘Naast activiteiten om de acute dreiging onder controle te brengen en veiligheid te waarborgen voor de bevolking is een structurele aanpak van onderliggende oorzaken van het geweld in noordoost Nigeria essentieel. Ook zal de EU moeten bezien of er additionele Europese steun aan de humanitaire inspanning nodig en mogelijk is om de grote aantallen ontheemden en vluchtelingen in de regio op te kunnen vangen.’

Afbeelding: Lokale bevolking van Nigeria werkt samen op het land.
Origineel van e.r.w.i.n. op Flickr onder Creative Commons licentie Attribution 2.0 Generic

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.