Koenders: De-escalatie devies bij wapenstilstand in Syrië

wapenstilstand in Syrië

Minister Koenders is voorzichtig positief over de uitvoering van de wapenstilstand in Syrië. ‘Er zijn diverse schendingen geconstateerd, maar veel partijen houden zich aan de afspraken,’ aldus de minister maandag na overleg met de International Syria Support Group (ISSG) in Genève over de wapenstilstand.

Koenders:’Na vijf jaren van zwaar geweld is deze wapenstilstand een historische stap; we moeten alles op alles zetten om het momentum te behouden. Terughoudendheid en de-escalatie moeten het devies zijn voor alle partijen.’

Minister Koenders nam voor het eerst deel aan het overleg van de International Syria Support Group (ISSG), die bestaat uit twintig landen, EU, VN en Arabische Liga. De steungroep evalueerde vandaag het staakt-het-vuren in Syrië.

Monitoring

Omdat monitoring cruciaal is voor het succes van elk staakt-het-vuren, zal Nederland gaan bijdragen aan een communicatiecentrum in Genève dat informatie verzamelt over schendingen van het bestand. ‘Alleen bij goede monitoring kunnen ISSG-landen de nodige diplomatieke stappen nemen om een situatie te de-escaleren,’ zei de minister, die ook separaat met VN-gezant Staffan de Mistura overleg voerde over de situatie in Syrië.

Humanitaire hulp

Volgens Koenders moet de wapenstilstand nu ook meer ruimte creëren om humanitaire hulp te bieden aan de Syrische bevolking. Nederland zet in op humanitaire hulp aan belegerde en moeilijk toegankelijke gebieden in Syrië. Zo levert Nederland een bijdrage aan voedseldroppings voor de bevolking van Deir ez-Zor. ‘We moeten er alles aan doen om het leed van de Syrische bevolking te verzachten,’ zegt de minister.

De verbeteringen die nu voorzichtig tastbaar worden voor de Syrische bevolking, moeten ook helpen om het politieke proces tussen Syrische regering en oppositie weer op gang te krijgen. VN-Gezant De Mistura heeft de Syrische partijen uitgenodigd voor nieuwe besprekingen in Genève op 7 maart. ‘De ervaring leert dat dit moeizame en trage processen zijn. Tegelijkertijd moeten we reëel zijn: zonder politieke besprekingen, kan geen vrede worden bereikt.’

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.