Internationale dag tegen de doodstraf: Nog steeds executies van mensen met psychische aandoeningen

Internationale dag tegen de doodstraf

In diverse landen over de hele wereld vinden er nog steeds doodsvonnissen en executies plaats van mensen met mentale en verstandelijke beperkingen wat in strijd is met de internationale standaard, volgens Amnesty International. Tijdens de internationale dag tegen de doodstraf op 10 oktober zal Amnesty International samen met de World Coalition against the Death Penalty de doodstraf van mensen met mentale en verstandelijke beperkingen uitlichten.

Amnesty International heeft gevallen verzameld van mensen die om deze reden geëxecuteerd zijn in Japan, Pakistan en de Verenigde Staten. Ondanks dat deze landen hun criminele rechtssystemen hervormen, zijn velen toch in gevaar.

[pullquote]“In de landen waar nog steeds executies plaatsvinden, dient de internationale standaard gerespecteerd en geïmplementeerd te worden, een verbod op het gebruik van de doodstraf voor bepaalde kwetsbare groepen incluis.”[/pullquote]

Audrey Gaughran, directeur Global Issues, Amnesty International: ‘De internationale standaard is een belangrijke bescherming voor kwetsbare groepen mensen. Deze standaard is er niet op uit om verschrikkelijke misdaden te rechtvaardigen, maar stelt maatstaven op voor de aard van de straf die kan worden opgelegd.

Wij zijn tegen de doodstraf in elke omstandigheid; het is uitermate gruwelijk, inhumaan en een vernederende straf. Maar in de landen waar nog steeds executies plaatsvinden, dient de internationale standaard gerespecteerd en geïmplementeerd te worden, een verbod op het gebruik van de doodstraf voor bepaalde kwetsbare groepen incluis.

De internationale standaard houdt in dat mensen met een mentale of verstandelijke beperking niet de ultieme straf wordt opgelegd. Maar in vele gevallen worden deze beperkingen niet onderkent tijdens rechtszaken. Landen waarbij men nog steeds executies uitvoert, dienen ervoor zorg te dragen dat er onafhankelijke evaluaties plaatsvinden voor iedereen die de doodstraf tegemoet kijkt, tijdens, maar ook na hun vonnis. We dringen er bij regeringen van de landen waar de doodstraf nog steeds in werking is op aan om uitstel van executies te bewerkstelligen als eerste stap naar afschaffing van de doodstraf. Wat wij benadrukken vandaag is nog eens te meer een voorbeeld van de onrechtvaardigheid van deze straf.’

[tabs ]
[tab title=”Voorbeeld”]

Mohammad Asghar, gediagnosticeerd in het Verenigd Koninkrijk in 2010 met paranoïde schizofrenie en verhuist naar Pakistan was veroordeeld vanwege godslastering in 2014 en ter dood veroordeeld.

[/tab]

[/tabs]

Afbeelding: Amnesty Zimbabwe activists march on World Day Against the Death Penalty – © Amnesty International

 

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.