Internationale coalitie voor wereldwijde gelijke rechten van LHBTI’s gelanceerd

rainbow-LHBTI

In Uruguay is woensdag een internationale coalitie gelanceerd voor wereldwijde gelijke rechten van LHBTI’s – lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken en zijn Uruguayaanse ambtgenoot Novoa gaven daarvoor in Montevideo het startsein tijdens een conferentie die Nederland en Uruguay samen organiseerden.

Overheidsvertegenwoordigers vanuit alle continenten waren daarbij aanwezig. Verschillende landen, waaronder Zuid-Afrika, de VS, Spanje en Argentinië, hebben zich al bij de Equal Rights Coalition aangesloten. Het aantal landen dat deelneemt, telt nu 18 en groeit gestaag. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, bedankte Nederland en Uruguay voor het organiseren van deze conferentie: ‘Het stoppen van mensenrechtenschendingen tegen LHBTI’s is een belangrijk en groot doel dat aan de basis ligt van de oprichting van de VN.’

Bright as a rainbow

Zoals de naam aangeeft, gaat het niet om speciale rechten voor een specifieke groep, maar juist om gelijke rechten voor iedereen. ‘De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens laat er geen onduidelijkheid over bestaan: discriminatie op welke grond dan ook is verboden. Dat geldt dus ook voor LHBTI’s’, aldus Koenders. In zijn toespraak voor ruim 200 vertegenwoordigers van landen en organisaties benadrukte hij: ‘The future can be as bright as a rainbow. But only if we join forces for change.’

De coalitie is volgens de minister hard nodig. ‘De verschrikkelijke aanslag op een homoclub in Orlando laat de noodzaak zien van een eensgezinde en vastberaden aanpak. Nederland zet specifiek in op het tegengaan van discriminatie en geweld. Daarnaast zet Nederland in op het bevorderen van sociale acceptatie en het afschaffen van de strafbaarstelling van homoseksualiteit wereldwijd.’

Gelijke rechten voor LHBTI’s begint in Uruguay

De bevordering van gelijke rechten voor LHBTI’s is één van de prioriteiten van Nederland. Samenwerken met andere landen is daarbij cruciaal. ‘De lancering hier in Montevideo is een erkenning van de leiderschapsrol van Uruguay op dit thema. Nederland waardeert de goede samenwerking met Uruguay op dit onderwerp zeer’, aldus Koenders.

Uruguay speelt niet alleen in Latijns-Amerika een voortrekkersrol, ook wereldwijd staat het land vooraan als het gaat om gelijke rechten voor de LHBTI-gemeenschap. Zo nam het kortgeleden in de VN-Mensenrechtenraad samen met zes andere Latijns-Amerikaanse landen het initiatief om een onafhankelijke expert aan te stellen op dit onderwerp. Deze moet mensenrechtenschendingen op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit in kaart brengen en landen helpen deze tegen te gaan.

Afbeelding: Pixabay.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.