Van Gogh Museum start samenwerking met Amsterdamse jongeren met een migratieachtergrond

De aardappeleters - Van Gogh

Hoe kan het Van Gogh Museum relevanter worden voor Amsterdamse jongeren met een Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse achtergrond? Dat gaat het museum onderzoeken in Van Gogh verbindt, waarin het museum samen met bovenstaande doelgroep van 2017-2021 veertig activiteiten ontwikkelt.

Axel Rüger, directeur Van Gogh Museum: ‘Wij willen als Van Gogh Museum echt een verschil maken en de nalatenschap van Van Gogh voor iedereen van betekenis maken. Daarnaast willen we bewustwording creëren voor culturele diversiteit binnen onze organisatie.’

Samenwerking

Rüger: ‘De maatschappij verandert; er komen nieuwe groepen bij die het Van Gogh Museum minder frequent bezoeken en die wij minder goed kennen. Met Van Gogh verbindt gaan wij sámen met jongeren met een Surinaamse, Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse achtergrond onderzoeken hoe Van Gogh hen kan inspireren.’

Van Gogh verbindt houdt zich niet alleen bezig met het bereiken van een nieuw publiek, maar ook met het meten van de maatschappelijke impact van deze cultuurparticipatie. Daarvoor werkt het museum samen met het Impact Centre Erasmus (ICE) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rüger: ‘In de academische wereld is een groeiende aandacht voor impactmeting, maar voor de culturele sector staat dit nog in de kinderschoenen. We willen daarom een methode ontwikkelen om onze maatschappelijke impact op deze doelgroep te meten.’

Partner Fonds 21 ondersteunt Van Gogh verbindt de hele looptijd van het project. Marie Hélène Cornips (directeur Fonds 21): ‘We willen samen met het Van Gogh Museum een stevige impuls geven aan het meten van maatschappelijke impact van kunst en hiermee een voorbeeld stellen voor andere culturele instellingen.’

Inclusiviteit

Het Van Gogh Museum maakt leven en werk van Van Gogh toegankelijk voor zo veel mogelijk mensen. Om relevant te blijven voor een breed publiek, focust het inclusiviteitsbeleid van het museum zich op jeugd, jonge Amsterdammers, mensen met een fysieke beperking en kwetsbare ouderen. Met Van Gogh verbindt bereikt het museum jonge Amsterdammers met een migratieachtergrond.

Meer weten over het Van Gogh Museum? Bezoek dan www.vangoghmuseum.nl.

Afbeelding: De Aardappeleters van Van Gogh uit de collectie van het Van Gogh Museum.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.