Gelijk=Anders zet met overhandiging Agenda voor de Toekomst vrouwenrechten op de kaart

Gelijk=Anders

Op 21 september jongstleden overhandigde Gelijk=Anders, uit handen van VN Vrouwenvertegenwoordiger Irene Hemelaar, de Agenda voor de Toekomst: van 2015 naar 2025. De Agenda werd aangerijkt aan Kamerleden Roelof van Laar (PvdA), Ingrid du Caluwé (VVD) en Pia Dijkstra (D66).

In de Agenda voor de Toekomst formuleert Gelijk=Anders tien ambities op het gebied van gelijke rechten van mannen en vrouwen die ze in 2025 nationaal en internationaal bereikt wil zien. In de Agenda komt naar voren dat gelijke rechten voor mannen en vrouwen noodzakelijk zijn om vrouwen een stem te geven in de oplossing van mondiale problemen over onder meer vluchtelingen, radicalisering en extremisme.

Gelijk=Anders is een breed samenwerkingsverband van organisaties dat zich inzet om de internationale en nationale (politieke) agenda op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten te beïnvloeden.

Vrouwenrechten wereldwijd

In de agenda staan de eisen voor vrouwenrechten wereldwijd: gelijke lonen, recht op politieke participatie, het voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes en recht op lichamelijke zelfbeschikking. Veel van de afspraken zijn in de afgelopen 20 jaar gerealiseerd. Maar de inzet op resterende afspraken is noodzakelijk.

De rol van vrouwen in de oplossing van mondiale problemen

Vrouwen worden op dit moment nog te weinig betrokken bij vredes- en veiligheidsbesprekingen en wederopbouwprocessen. Volgens Gelijk=Anders kunnen vrouwen een cruciale rol spelen in een deel van de oplossing voor mondiale problemen. VN Vrouwenvertegenwoordiger Irene Hemelaar: ‘Het zijn vooral vrouwen die zich in Nederland en Arabische landen verzetten tegen extremisme. De eerste anti-IS demonstraties in Libië zijn bijvoorbeeld door meisjes en vrouwen georganiseerd.’

Ook op het gebied van duurzaamheid spelen vrouwen een cruciale rol: zo is 70 procent van de kleine boeren in Afrika vrouw, maar hebben zij nog geen 15 procent van de landrechten in handen. Hemelaar: ‘Als zij dezelfde toegang zouden hebben tot natuurlijke bronnen, gereedschap en financiële middelen als mannelijke boeren, zou de honger in de wereld met 16 procent zijn teruggebracht.’

Gelijk=Anders

Gelijk=Anders is een samenwerkingsverband, bestaande uit maatschappelijke organisaties, platforms, netwerken en allianties in Nederland. Het collectief houdt zich onder andere bezig met de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes, genderrechtvaardigheid, mannenemancipatie, gezondheid en reproductieve rechten, vrede en veiligheid, gender gerelateerd geweld, diversiteit en discriminatie en arbeid en migratie.

Meer informatie?

Naast bovengenoemde thema’s heeft de Agenda voor de Toekomst nog acht andere ambities geformuleerd die ze in 2025 wil hebben bereikt. De Agenda is te lezen op www.gelijkisanders.nl.

Originele afbeelding van Laslovarga op Wikipedia: Cobá Village Pacchen, Maya women – Souvenir makers. Gepubliceerd onder Creative Commons licentie Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.