Foto-expositie: Indiase soldaten in de Eerste Wereldoorlog

Indiase soldaten in WOII

De bijdrage van Indiase soldaten in de Eerste Wereldoorlog is van 13 november 2017 tot 17 november 2017 te zien in het Atrium van het Haagse stadhuis, middels een fototentoonstelling. De tentoonstelling wordt gehouden in vanwege ‘Armistice Day ‘ (12 november), die over de hele wereld gehouden wordt met herdenkingsdiensten. In Den Haag heeft de Ambassade van India namens de Gemenebestlanden een Commonwealth Remembrance Day dienst gehouden op Begraafplaats Westduin. Hierbij zijn de offers van speciale Gemenebest-troepen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog te herdacht.

Een weinig bekend feit

Het is een weinig bekend feit dat de troepen van het onverdeelde India een belangrijke rol speelden in de Eerste Wereldoorlog. Volgens een schatting was elke zesde soldaat die door het Britse imperium in de oorlog werd gestuurd, afkomstig van het Indiase subcontinent. De fototentoonstelling vertelt over de Indiase soldaten die zijn omgekomen en gewond geraakt bij één van de dodelijkste conflicten in de geschiedenis van de mensheid en brengt hulde aan de moed en opoffering van deze soldaten. De foto’s vertellen de oorlogservaringen van de Indiase soldaten en tonen ook krantenartikelen, postkaarten, strips en kunstwerken van de Indiase soldaten.

1,1 miljoen Indiase soldaten

Meer dan 74.000 Indiase soldaten verloren hun leven in de Eerste Wereldoorlog, waaraan ongeveer 1,1 miljoen Indiase soldaten deelnamen. India voorzag Groot-Brittannië van een vrijwillig leger dat in aantal gelijk was aan de troepen van Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika tezamen. De Indiase troepen vochten moedig aan het westfront, maar ook in Oost-Afrika, Mesopotamië (nu Irak), Egypte, Palestina en Gallipoli (Turkije).

Helden

Tijdens de oorlog werden Indiase soldaten erkend en gezien als helden. Hun moed en bijdrage in Vlaanderen was uitzonderlijk. Als Punjabi-troepen in oktober en november 1914 niet waren aangekomen in het Vlaamse deel van België, zouden de Duitsers de havens hebben ingenomen en zou het Canadese expeditieleger niet op het Europese vasteland zijn aangekomen.

Na de oorlog werden 9.200 Indiase soldaten onderscheiden en elf Indiase soldaten die aan de oorlog deelnamen kregen de hoogste onderscheiding van Groot-Brittannië, het Victoria Cross, voor hun opvallende moed op het slagveld.

India droeg ook bij aan de Eerste Wereldoorlog in de vorm van 170 miljoen dieren, 3.700 miljoen ton aan voorraden en geld ter waarde van 130 miljoen pond.

Bron afbeelding: www.indianembassy.nl.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.