Contracten inhuur uitzendkrachten voor Rijksoverheid met antidiscriminatiebepaling

antidiscriminatiebepaling

Voortaan hebben alle contracten voor de inhuur van uitzendkrachten die de Rijksoverheid met een bedrijf sluit een antidiscriminatiebepaling. Onlangs heeft de Rijksoverheid het eerste contract met zo’n bepaling ondertekend met uitzendbureau Start People. Het contract wordt beëindigd als een bedrijf zou worden veroordeeld voor discriminatie. Dit maakte minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekend.

Het contract dat nu is ondertekend, is in samenwerking met de uitzendbranche ontwikkeld. Het opnemen van de antidiscriminatiebepaling in de contracten is een van de maatregelen die de Rijksoverheid neemt in de strijd tegen discriminatie. Een andere maatregel tegen discriminatie die minister Asscher eerder aankondigde, is de oprichting van een speciaal team bij de Inspectie SZW voor het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie per mei 2015. Dit team onderzoekt of een werkgever beleid voert tegen discriminatie. Bij afwezigheid hiervan wordt de werkgever gedwongen dit alsnog op te stellen en kan zo nodig een boete worden opgelegd. Verder start er in het tweede kwartaal van dit jaar een voorlichtingscampagne om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan.

Discriminatiebestrijding

Het kabinet bestrijdt discriminatie samen met werkgevers en werknemers. Tientallen werkgevers hebben afgesproken jongeren, waaronder migrantenjongeren, te helpen met banen, stages en leerwerkplekken. Komend jaar komen daar nog eens 100 nieuwe afspraken met werkgevers bij. Om werkloze ouderen aan een baan te helpen, maakt het kabinet ruim 100 miljoen euro vrij. Inmiddels hebben ruim 50 grote werkgevers, zowel publiek als privaat, afgesproken zich actief in te zetten voor meer diversiteit op de werkvloer. Het doel is dat de komende drie jaar zich minstens 150 organisaties zich bij dit initiatief aansluiten.

Afbeelding: Pixabay.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.