Cultuurverschillen tussen België en Nederland in arbeidsmarktgedrag

De cultuurverschillen tussen België en Nederland zijn vaak groter dan je in eerste instantie meestal denkt. Er zijn talloze clichés die iedereen ongetwijfeld wel eens gehoord heeft, terwijl we voor een groot gedeelte dezelfde taal spreken. Toch zijn er in Europa geen twee buurlanden die zo van elkaar verschillen als het om het zoeken naar een baan gaat. Dat blijkt uit het onderzoek van Intelligence Group.

Nederlanders willen naar België, Belgen niet naar Nederland

Werken in het buitenland? Dan is Londen geliefd onder zowel Belgen als Nederlanders. Op landniveau zijn de meest favoriete landen om te werken voor Belgen: Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten, Australië en Spanje. Nederlanders hebben voorkeur voor de Verenigde Staten, Australië, België, Spanje en Canada. Opvallend verschil is dat Nederlanders wél in België willen werken (België staat op  nummer 3), maar Belgen hebben minder voorkeur om in Nederland te werken (Nederland staat onder Belgen op nummer 9). 

Stap nemen om in buitenland te wonen en werken makkelijker voor Belgen dan Nederlanders

Het merendeel van de Belgen wil graag in het eigen land werken. Korte zakenreizen en werken zonder emigreren is meer geliefd onder Nederlanders. Maar wanneer er gevraagd wordt om daadwerkelijk de stap te zetten om te wonen en werken in het buitenland, is de Belgische groep uit het onderzoek uiteindelijk groter dan de Nederlandse.

Belgen zoeken minder dan Nederlanders naar een nieuwe baan

De groep mensen die actief opzoek is naar een nieuwe baan is ongeveer gelijk in beide landen. Maar het grote verschil zit in het latent zoeken en totaal niet op zoek zijn naar een nieuwe baan. De meerderheid van de Belgen is namelijk totaal niet op zoek naar een nieuwe baan, dit is ruim 6% meer dan in Nederland. De minderheid (37%) is latent op zoek, in verhouding met Nederland, waar 44% latent op zoek is, scheelt dat 7%.

Doorlooptijd sollicitatieproces in beide landen gelijk

In de zoektocht naar een nieuwe baan zijn de verwachtingen van het sollicitatieproces even groot. De gemiddelde verwachte doorlooptijd zit op 2,5 week. Kandidaten in beide landen willen graag even snel schakelen wanneer het gaat om een nieuwe baan.

Wisseling van de wacht minder snel in België dan in Nederland

Aanvullend zijn de baanwisselingen naar een nieuwe werkgever in België kleiner dan in Nederland. Wanneer er wél van baan gewisseld wordt in België, is dit voornamelijk bij de huidige werkgever. Bijna de helft – ongeveer 2,2 miljoen werkenden van de Belgische beroepsbevolking – geeft hier de voorkeur aan. Waarbij er in Nederland wel sneller gewisseld wordt van werkgever.

Vraag in Nederland anders dan in België 

Minst beschikbare kandidaten in België bevinden zich vooral in de ondersteunende technische beroepen. In Nederland is er juist een enorme vraag naar beroepen met een specifieke ambacht, zoals een smid of metaalbewerker. Vacatures in de bouw en huishouding zijn makkelijker te vullen in België. In Nederland geldt dat voor administratieve banen. 

Belgen liever meer thuis, Nederlanders vooral gezelligheid op werkvloer

Een goed salaris staat op nummer één wat betreft arbeidsvoorwaarden bij een nieuwe baan. Dat wordt in beiden landen opgevolgd met een vast contract. Echter, de arbeidsvoorwaarden op de derde plek verschilt. In België haalt de juiste werk/privé balans de top 3, waar in Nederland de werksfeer op nummer drie staat.

Werken in het buitenland – Belgen zijn gedreven door ambitie, Nederlanders door de inhoud

Dé reden om naar het buitenland te gaan, is ook weer met stip op nummer één een goed salaris. Dat wordt verschillend opgevolgd door beide landen. Belgen zoeken de verantwoordelijkheid, carrière en doorgroeimogelijkheden in het buitenland op. Nederlanders vinden de inhoud van het werk en de juiste werk/privé balans in het buitenland belangrijk.

Over het onderzoek

Intelligence Group heeft voor deze resultaten The Global Talent Acquisition Monitor (GTAM) gebruikt. De GTAM is een grootschalig onderzoek naar de arbeidsmarkt in Europa. Er wordt in ruim 28 landen data verzameld om inzichten te krijgen. 

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Wat doet het met je als je het narratief, het verhaal, van iemand leert kennen? Zou dat je perspectief veranderen? Vergroot het je empathie? Zouden we door het kennen van het narratief van een ander meer tot elkaar kunnen komen?