Collegedag over de geschiedenis van de islam

geschiedenis van de islam

Moslimextremisten zaaien angst in onze straten, treinen en musea. Tegelijkertijd zoekt een ongekend aantal islamitische vluchtelingen toevlucht in Europa. Moeten we de islam beschouwen als een gevaar voor onze Westerse samenleving of juist niet? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is kennis van de historische islam een vereiste. Daarom organiseert Historisch Nieuwsblad op 11 september 2015 een collegedag over de geschiedenis van de islam.

Vier specialisten

Maurice Blessing (arabist) spreekt over de huidige vorm van de islam. Hij duidt de situatie van nu en blikt vooruit. Hoe moet het verder met de islam en de relatie met het Westen? Is het salafisme een gevaarlijke stroming of juist de ware islam?

Nicolet Boekhoff-van der Voort (arabist en islamkenner) spreekt over het ontstaan van de islam. Wat is de historische context en wie was Mohammed? Ze werpt een kritische blik op de bronnen rond de begintijd van de islam. In hoeverre beschrijven deze overleveringen de historische werkelijkheid?

Petra Sijpesteijn (hoogleraar Arabisch aan de Universiteit Leiden) houdt een college over de vorming van het vroeg-islamitische rijk. Aan bod komen de snelle verspreiding van de islam, de conflicten in de vroege islam en de kruistochten.

Roel Meijer (historicus) spreekt over de confrontatie met het Westen vanaf de zeventiende eeuw. Voor moslims was de veranderende machtsverschuiving tussen Europa en de islamitische wereld een schok. Meijer zal ingaan op de uit deze confrontatie ontstane gevoelens en hun invloed op de huidige relatie tussen moslims en Europa.

Meer informatie

Datum en tijd: Vrijdag 11 september 9.00-17.00 uur (aanvang colleges: 9.30 uur)
Locatie: Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63, Amsterdam
Website: www.historischnieuwsblad.nl/collegedagen
Aanmelden: via www.historischnieuwsblad.nl
Kosten: abonnee’s: € 69,95, niet-abonnee’s: € 89,95

Afbeelding: een pagina uit Akhlaq-i Nasiri, uit de 13e eeuw.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.