Hare Majesteit Koningin Máxima is donderdagmiddag 19 mei in Utrecht aanwezig bij de start van de landelijke activiteitenweek Kansen Krijgen Kansen Pakken. Het project laat zien hoe jonge mensen met een niet-westerse achtergrond barrières hebben overwonnen en kansen hebben gepakt. Genuanceerde beeldvorming Dit initiatief van regisseur Ireen van Ditshuyzen en MOONDOCS verhaalt over jonge Nederlanders die zijn geworteld in de Nederlandse ...

Nederland gaat 2,5 miljoen euro investeren om naar verwachting 4000 banen te creëren in (noordwest) Tunesië. Dit draagt bij aan de economische ontwikkeling van deze prille democratie. In samenwerking met de autoriteiten, sociale partners en maatschappelijke organisaties worden jongeren voorzien van werk en bestaansmiddelen en in staat gesteld zelf bedrijfjes op te richten. In eerste instantie gaat het hierbij om ...

Het Aids Fonds én Nederland roepen vandaag de Verenigde Naties op om in het nieuwe internationale drugsbeleid de gezondheid van drugsgebruikers en mensenrechten op te nemen. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) zal tijdens zijn inbreng het belang van gezondheid bij drugsbeleid aan de orde stellen. De oproep komt op de eerste dag van een speciale bijeenkomst van de VN over drugsbeleid, ...

Koenders heeft de afgelopen dagen namens de EU in Mali, Ghana en Ivoorkust overeenkomsten gesloten over de aanpak van migratie. Met vertegenwoordigers van de drie landen heeft hij afspraken gemaakt over concrete resultaten die nog dit jaar geboekt moeten worden op het gebied van irreguliere migratie vanuit West-Afrika. ‘Ik heb de ontmoetingen stuk voor stuk als constructief ervaren. We delen ...

De Nationaal Rapporteur maakt zich zorgen over de positie van Roma-kinderen, Syrische kindbruiden en illegaal in Nederland verblijvende kinderen die moeten werken binnen huishoudens. In een nieuw rapport signaleert zij dat de kans bestaat dat de mensenhandel die zich binnen deze groepen voordoet niet gezien wordt. Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer-Vermeulen heeft vandaag Zicht op kwetsbaarheid aangeboden aan minister Van der Steur ...

Basisscholen die vluchtelingenkinderen opvangen, kunnen vanaf vandaag gebruikmaken van een ‘Leskist’ met speciaal voor deze kinderen ontwikkeld lesmateriaal, achtergrondinformatie en handleidingen. De Leskist is een hulpmiddel voor de leerkracht om vluchtelingenkinderen goed te kunnen begeleiden op school. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en de nieuwe directeur van Stichting Kinderpostzegels, Jeroen den Tex hebben vandaag de eerste Leskist overhandigd op basisschool De Regenboog ...

International duurzaam ondernemen is te belangrijk om alleen aan bedrijven over te laten. Het maatschappelijk belang van duurzame ontwikkeling vraagt van de overheid dat deze een actieve rol blijft spelen. Niet alleen met wetten en toezicht, maar vooral met een gecoördineerde inzet van meerdere rollen. Dat stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in het onlangs verschenen rapport ‘Daadkracht door ...

Bij het selecteren van mbo-stagiaires komt discriminatie door leerwerkbedrijven voor. Bepaalde groepen studenten met een niet-westerse achtergrond krijgen vaker afwijzingen. Dit wordt echter weinig opgemerkt, omdat studenten en stagebemiddelaars het probleem omzeilen. Dat signaal ving Kennisplatform Integratie & Samenleving op via een verkenning onder ruim 120 onderwijsprofessionals en studenten op het MBO. De kans op afwijzing blijkt minder groot wanneer ...

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt twee maal 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die armoede en schulden bestrijden. ‘Er wordt zulk fantastisch werk verricht door vrijwilligers en medewerkers van organisaties die mensen in de financiële problemen bijstaan. Ik geef hen graag een steuntje in de rug door projecten te ondersteunen die landelijke betekenis hebben en die ...

‘In onze relatie met Indonesië staat de toekomst centraal. Maar we kunnen niet vooruit kijken zonder ook ons verleden onder ogen te zien.’ Dat zei minister Koenders (Buitenlandse Zaken) vandaag in het Erasmus Huis in Jakarta, waar hij een grote groep jongeren toesprak. ‘We moeten de moed hebben om terug te blikken.’ Volgens Koenders is dat niet altijd makkelijk. ‘Na de ...

Lettertype formaat aanpassen
Contrast