Budget ontwikkelingshulp daalt

Ontwikkelingssamenwerking

De jaarlijkse bijdrage van Nederland aan ontwikkelingssamenwerking is verder onder de internationale norm gezakt. Dit blijkt uit de nieuwe OESO-cijfers over de bijdrage van de rijkste en grootste economieën aan ontwikkelingssamenwerking in 2017, die onlangs bekend zijn gemaakt.

De Nederlandse bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking zakte volgens de OESO in 2017 naar 0.6% van het BNP. Deze daling staat op een historisch laag niveau en is het gevolg van harde de bezuinigingen de afgelopen jaren waarbij Nederland steeds minder middelen investeert in de stabiliteit en welvaart van de allerarmste landen, aldus Oxfam Novib.  Nederland zakte met haar quota vorig jaar al uit de top 5 en staat nu op nummer 7 van donorlanden.

0,7%  van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking

Nederland heeft samen met andere grote economieën beloofd jaarlijks 0.7% van het BNP vrij te maken voor ontwikkelingssamenwerking. In 2017 bedroeg het BNP rond 732,6 miljard euro. Een fractie daarvan, 0.7%, dient Nederland volgens die belofte bij te dragen aan ontwikkelingssamenwerking. De 0.6% van het BNP die Nederland in 2017 hieraan besteedde, komt neer op een totaalbedrag van 4.033 miljard euro. Bovendien gebruikte Nederland voor de berekening van deze bijdrage niet het huidige BNP, maar het oude BNP waardoor de bijdrage lager uitvalt.

Eigen land

Volgens de OESO besteedt Nederland een flink deel van het budget voor ontwikkelingssamenwerking in eigen land. De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers waren geheel toegerekend aan dit budget. Deze kosten worden gemaakt door het ministerie voor Veiligheid en Justitie, maar betaalt uit de begroting van Ontwikkelingssamenwerking. In 2017 kwam dit neer op een bedrag van circa 680 miljoen euro voor asielopvang, zo’n 17% van het ontwikkelingsbudget, laat Oxfam Novib weten.

Ook subsidies, leningen en exportkredietverzekeringen voor het Nederlandse bedrijfsleven worden uit het dit budget betaald. Het aandeel van het bedrijfsleven instrumentarium is inmiddels tot zo’n 10% van het totale ontwikkelingsbudget opgelopen. De helft hiervan, ongeveer 5%, gaat waarschijnlijk naar Nederlandse bedrijven. Hierover rapporteert Nederland nog niet aan de OESO.

Ontwikkelingsgeld inzetten waarvoor het bedoeld is

Algemeen directeur Oxfam Novib Farah Karimi: ‘Minister Kaag stelde recentelijk in de VN-Veiligheidsraad dat honger in de wereld weer toeneemt, mede door de voortdurende oorlogen in Syrië en Jemen en als gevolg van klimaatverandering. Dus zou het ontwikkelingshulpbudget juist verhoogd moeten worden in plaats van bezuinigingen. Het is duidelijk dat ontwikkelingssamenwerking honger terugdringt, onderwijs voor miljoenen kinderen mogelijk maakt en moedersterfte aanpakt. Het is dan ook cynisch dat Nederland ontwikkelingsgeld aan Nederlandse bedrijven besteed. Ontwikkelingsgeld moet worden ingezet waarvoor het bedoeld is: wereldwijd armoede bestrijden. En niet voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Daar moet een rijk land als Nederland extra budget voor vrijmaken,’ zo stelt Karimi.

Afbeelding: origineel op Pixabay.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.