Bosbranden Amazone Brazilië

Bosbranden woeden op de rand van het Braziliaanse Amazonegebied en dreigen geïsoleerd levende leden van de Awá-stam, een groep ongecontacteerde Indianen, uit te roeien. Kleine groepen van naburige Guajajara Indianen zagen zich genoodzaakt om dagenlang een poging te wagen om de brand tot bedaren te brengen, in afwezigheid van de overheid en diens middelen, totdat het Ministerie van Milieu een brandbestrijdingsoperatie begon vorige week. Bosbranden die gestart zijn door houthakkers hebben meer dan 50% van het bosareaal in het gebied vernietigd eind 2015. Het Ministerie van Milieu heeft verklaard dat de situatie dit jaar nog erger is.

Actievoerders vrezen dat de huidige golf van bosbranden de ongecontacteerde Awá kunnen uitvegen en roepen op tot dringende actie. Stephen Corry, directeur van Survival International: ‘Dit is een humanitaire crisis die dringend aandacht behoeft. De Braziliaanse autoriteiten weten dat branden in dit droge seizoen uitbreken en geïsoleerde volkeren bedreigen. Brazilië moet zijn ogen wat minder op de Olympische Spelen richten en meer aandacht schenken aan het stoppen bosbranden en daarmee het wegvagen van inheemse stammen.’

Kwetsbare stammen

Geïsoleerd levende volksstammen zijn erg kwetsbaar. Stammen zoals de Awá worden geruïneerd door het geweld van buitenstaanders. Ook vormen ziekten zoals griep en mazelen een bedreiging, omdat ze daar geen weerstand tegen hebben. Tenzij hun land wordt beschermd, zien deze groepen hoogstwaarschijnlijk catastrofes tegemoet.

Guajajara Wachters

Onder de bestrijders van de branden bevinden zich leden van de Guajajara Wachters. Ze wonen in hetzelfde gebied en patrouilleren hier vaak om op te treden tegen illegale houtkap en wagen een poging om hun ongecontacteerde buren te beschermen.

Olimpio Guajajara, de leider van de groep: ‘We verdedigen ons grondgebied, zodat de ongecontacteerde Awá kunnen overleven. We zijn erin geslaagd om het aantal houthakkers op ons land te verminderen en we hopen dat ze allemaal uiteindelijk weggaan. Anders worden de Awá verpletterd. We willen gewoon dat de Awá in staat zijn om in vrede te leven.’

De Guajajara Wachters krijgen weinig steun van de Braziliaanse regering, ondanks beloften van assistentie. Tenzij ze middelen ontvangen die ze nodig hebben om hun expedities uit te voeren, blijft het grondgebied open voor inbreuk.

Inheemse volken als beschermers van de wouden

Inheemse volkeren, zoals de Guajajara en Awá zijn altijd afhankelijk geweest van hun omgeving en beheren deze al millennia. Bewijs toont aan dat inheemse volksstammen beter zijn in het verzorgen van hun omgeving dan wie dan ook. Wanneer tribale stammen de wouden goed beschermen, vormen deze beschermers de beste barrière tegen ontbossing.

Meer weten over bedreiging van inheemse stammen als de Awá? Survival International is een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van inheemse volken en voert diverse acties voor hen.

Uitgelichte afbeelding: Bosbranden vernietigen pre-Amazone bos en dreigen ongecontacteerde Indianen voor de tweede keer dit jaar weg te vagen © INPE