Banen in de Syrië-regio om stabiliteit in de regio te vergroten

Hulp aan Syrië, UNIDO

Naast noodhulp die de VN in Syrië geeft, is er ook gestart met hulp voor economische opbouw. De VN-organisatie voor Industriële Ontwikkeling (UNIDO) heeft de leiding bij het organiseren van deze lange-termijn opbouwhulp in de regio. De opbouwhulp varieert van opleidingen tot technische assistentie aan bedrijven en overheden dat moet zorgen voor banen in de Syrië-regio. 

Wederopbouw

Wederopbouw gebeurt op basis van samenwerking met lokale en internationale bedrijven. Zo is truckbouwer Scania actief in Irak met het opleiden van minstens 300 lokale technici per jaar. In Libanon is geholpen om de productiecapaciteit van bedrijven te verhogen. Daarvan hebben 1500 direct effect in de vorm van werkgelegenheid en het indirecte effect is nog vele malen groter.

Kijkend naar werkgelegenheid, zijn 3000 huishoudens geholpen en hebben 70 bedrijven nieuwe mensen aangenomen. In Jordanië hebben 364 mensen een opleiding gekregen. Tot slot hebben in Turkije tot nu toe 1000 vluchtelingen trainingen ontvangen om beter inzetbaar te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Dit is een begin en er is nog veel meer opbouwwerk nodig om de negatieve spiraal te kunnen doorbreken. De regeringen van Japan en Italië hebben ervoor gekozen om samen met UNIDO in de regio banen te creëren en mensen aan het werk te helpen.

Ter vergelijking: de Nederlandse overheid probeerde in een half jaar 95 asielzoekers met verblijfsvergunning aan werk te helpen. Dat lukte bij veertien. Daarnaast kregen twaalf van hen een stage of werkervaringsplek.

Instabiliteit in Syrië-regio

Terwijl de grootste humanitaire en politieke crisis van deze tijd nog in volle gang is, werken sommige organisaties aan het versterken van economische structuren in de buurlanden van Syrië. De grote hoeveelheid vluchtelingen zet de economie van buurlanden, die toch al zwak was, namelijk in toenemende mate onder druk. Dit leidt tot verdere instabiliteit in de regio die moet worden tegengegaan door onder meer het creëren van banen in de Syrië-regio.

Verschillende soorten hulp

VN Secretaris-Generaal Ban Ki Moon benadrukt de noodzaak van verschillende soorten hulp van de internationale gemeenschap. ‘De crisis in Syrië bedreigt de stabiliteit in de hele regio nu de helft van de Syriërs noodgedwongen hun huis en haard hebben moeten verlaten. We weten dat essentiële publieke diensten, zoals gezondheidszorg, onderwijs en sanitaire voorzieningen in de omliggende landen een kritisch punt hebben bereikt. Concurrentie voor banen, huizen, water en land ondermijnt de sociale cohesie in buurlanden. Iedere dag wordt het erger. Zowel voor de mensen in Syrië als de regio in zijn geheel. De VN werkt aan de beëindiging van het conflict en de verwoestende gevolgen daarvan. We moeten tot een goed resultaat komen.’

Meer weten? Kijk op de website van Unido.

Maker afbeelding: Jan Puts.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.