Antropologische invalshoek bij HBO studie Pedagogiek

Collegezaal

Antropologie en Pedagogiek vermengen zich! Vanaf 1 juli 2018 is dr. Paul Mutsaers aangesteld als lector bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Hij gaat het lectoraat ‘Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen’ vormgeven en zal Yolanda te Poel opvolgen, die met pensioen gaat. 

Vanuit een pedagogisch-antropologische invalshoek geeft hij invulling aan praktijkgericht onderzoek naar diversiteitsgevoelig werken door jeugdprofessionals in een toenemende diverse samenleving.

Cultureel antropoloog

Paul is cultureel antropoloog en gespecialiseerd in onderzoek naar jongeren en diversiteit. De afgelopen tien jaar is hij als docent en onderzoeker verbonden geweest aan de Politieacademie en het Departement Cultuurstudies van Tilburg University, waar hij in 2015 promoveerde. Deze extern onderzoeker van Oxford University is betrokken geweest bij de uitvoering en begeleiding van vele onderzoekprojecten met thema’s als etnische diversiteit op de hogeschool en de verhouding tussen politie en migrantenjongeren.

Lectoraat Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen

De culturele diversiteit in de samenleving leidt tot nieuwe vraagstukken in de jeugdhulp en het onderwijs. Het lectoraat ‘Diversiteit en (ortho)pedagogisch handelen’ geeft in samenwerking met studenten, docenten, onderzoekers en professionals invulling aan praktijkgericht onderzoek naar diversiteitsgevoelig werken door jeugdprofessionals. Daarin staat onderzoek naar opvoedsituaties en opvoedondersteuning in verschillende culturele situaties centraal.

Lectoraat Opvoeden voor de toekomst

Het lectoraat ‘Diversiteit en Orthopedagogisch Handelen’ sluit aan bij de kennis die binnen het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’, ook verbonden aan Fontys Hogeschool Pedagogiek, ontwikkeld wordt. Dit lectoraat richt zich, onder leiding van lector dr. Maike Kooijmans, op vraagstukken die te maken hebben met het alledaagse opgroeien en opvoeden in de 21ste eeuw. Onze snel veranderende samenleving – denk aan de technologisering, digitalisering en globalisering – brengt veel kansen maar ook onzekerheden en risico’s met zich mee. Daarnaast zorgt het opgroeien in een zogenoemde prestatiesamenleving voor nieuwe pedagogische vraagstukken.

Meer weten over deze opleiding Pedagogiek? Surf dan naar de website van Fontys Pedagogiek.

Afbeelding: Pixabay.

 

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.