Aandacht voor mensenhandel neemt af

Infographic Nationaal Rapporteur Mensenhandel 2015

Het aantal meldingen van mogelijke slachtoffers van mensenhandel is in 2015 sterk afgenomen. In 2015 zijn er 1.321 mogelijke slachtoffers van mensenhandel aangemeld. In 2014 waren dat er nog 1.561. Dat betekent een daling van 15%. ‘Dat is zorgelijk, want we hebben geen reden om aan te nemen dat er minder slachtoffers zijn,’ zegt Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer.

De cijfers uit de Monitor Mensenhandel

De Monitor Mensenhandel bespreekt beschikbare gegevens over mogelijke slachtoffers van 2011 tot 2015 en de trends die zich daarbij voordoen. Uitbuiting in de seksindustrie blijkt in die periode het meest voor te komen. 66% Van de meldingen betreft deze industrie. Opvallend is dat het aandeel Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting fors stijgt, van 35% in 2014 naar 46% in 2015. Vooral bij Nederlandse minderjarigen is de toename groot.

Toch neemt het aantal meldingen over slachtoffers buiten de seksindustrie in verhouding toe. Wanneer alle uitbuitingsvormen worden bekeken is in 33% van de gevallen het slachtoffer Nederlands. Andere veel voorkomende nationaliteiten zijn Bulgaars, Roemeens, Pools en Hongaars.

De toename van Nederlandse minderjarige slachtoffers is in de afgelopen vijf jaar gegroeid met 23%. Het aantal meldingen van buitenlandse minderjarige slachtoffers blijft vrijwel gelijk ten opzichte van 2014. Wat vreemd is, omdat het aantal asielaanvragen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen in 2015 met 300% steeg in vergelijking met 2014.

Migratie- en vluchtelingenstromen

Vooral bij de Koninklijke Marechaussee (KMar) is een grote terugloop te zien in het aantal meldingen. De toegenomen aandacht voor mensensmokkel en de daaraan verbonden prioriteiten bij de KMar lijkt van grote invloed op de afname van meldingen.

Dat baart Dettmeijer zorgen: ‘Vluchtelingen, die hier vaak gekomen zijn met behulp van mensensmokkelaars, zijn kwetsbaar voor mensenhandel, daarom zou men extra alert moeten zijn op signalen van mensenhandel. Focus op de aanpak van mensensmokkel en veiligheid, waarbij niet tegelijkertijd de aandacht voor mensenhandel gehandhaafd blijft, biedt schijnveiligheid. Dit gaat ten koste van de bescherming van slachtoffers van mensenhandel.’

Bij de politie is in 2015 ten opzichte van 2014 een afname van 14% te zien in het aantal meldingen. Een mogelijke oorzaak hiervoor is de reorganisatie van de nationale politie met als resultaat een afgenomen capaciteit op het gebied van mensenhandel.

Om verdere terugloop te voorkomen, beveelt de Nationaal Rapporteur aan dat de minister van Veiligheid en Justitie maatregelen treft om de herkenning van signalen van mensenhandel binnen de migratie- en vluchtelingenstromen beter te waarborgen.

Ook persoonsgegevens beschermen

Bescherming van slachtoffers van mensenhandel omvat ook de bescherming van hun persoonsgegevens. Zonder wet en zonder toestemming van betrokkene of hun wettelijk vertegenwoordigers is het melden in strijd met hun privacy. Met name bij de jeugdhulp betekent het verkrijgen van toestemming een extra belemmering. De Nationaal Rapporteur vreest dat het aantal meldingen door instanties, anders dan politie, Inspectie SZW en KMar, hierdoor terugloopt. En dat betekent dat minder slachtoffers in beeld zullen zijn.

Dettmeijer: ‘Een gedegen inzicht in de aard en omvang van het aantal slachtoffers van mensenhandel is noodzakelijk. Daardoor is er een betere preventie en bescherming van deze kwetsbare groep op te stellen en de aanpak en opsporing van mensenhandelaren te versterken.’ Daarom beveelt De Nationaal Rapporteur om een wettelijke basis voor het melden en registreren van alle slachtoffers van mensenhandel te verwezenlijken.

Meer weten? Kijk dan op de website van de Nationaal Rapporteur voor het volledige rapport.

Redactie
Wereld van Culturen kijkt voorbij grenzen en haalt de wereld voor je dichterbij. Je mondiaal verbonden voelen, een gevoel dat we willen overbrengen. Juist in deze tijd van polarisatie, maar ook juist in deze tijd van kansen! Laat je inspireren door de culturen van onze wereld.